Jak możemy poradzić sobie…?

W jaki sposób poradzić sobie z uporządkowaniem wszystkich informacji o rozmaitych opakowaniach? W jaki sposób je logicznie posortować w głowie i na papierze? Co należy wziąć pod uwagę podczas tworzeniu rozmaitych schematów? I jaka dokładnie powinna być sekwencja rozpatrywanych zagadnień? Oto krótka nota na temat systematyki wszelkich opakowań. Klucz zagadnień prezentuje się w sposób następujący. Opakowania dzielimy ze względu na to: Z czego są zrobione, czyli krótko, jaki dokładnie był wykorzystany surowiec do ich wykonania – tekstylia, drewno, plastik oraz drewno i jego pochodne. Forma konstruktywna zależna od fazy projektowej – beczka, pudło, skrzynia, paleta, skrzyniopaleta plastikowa. Możliwości zdemontowania oraz mieszania rozmiarów które mają ułatwić transport – opakowania nierozbieralne, z możliwością demontażu i składane. Użycia ilościowego – do masowego transportu, zbiorcze, jednostkowe. Okresu użytkowania – jednorazowe i wielokrotnego użytku. Odmiana kontaktu z towarem – pośredni i bezpośredni. Główny aspekt finansowy rozliczeń – wypożyczane, zwrotne, do sprzedaży jednorazowej.

Zobacz: papier do pakowania