Choćby jeden ze udziałowców korporacji powinien mieć odpowiedni certyfikat zawodowych kompetencji w transporcie.

O ile ktoś zdecyduje się uruchomić swoją własną firmę zajmującą się transportem nie wystarczy mu utworzenie działalności gospodarczej. Co najmniej jeden ze udziałowców spółki musi mieć licencje kompetencji zawodowych w przewoźnictwie. Jest to dokument potrzebny do prowadzenia firmy nastawionej na przewóz, gdyż potwierdza on kwalifikację w tej właśnie dziedzinie. Licencja kompetencji możemy uzyskać od Instytutu Transportu Samochodowego. Po złożeniu właściwego wniosku obowiązkowo trzeba podejść do egzaminu, który złożony jest z 2 części. Egzaminy te odbywają się w największych aglomeracjach na terenie RP. Można się ubiegać o dokument odnoszący się do przewozu ludzi, a dodatkowo transportu rzeczy. Są to 2 oddzielne pozwolenia, do których formularze należy złożyć osobno. Test składa się z części teoretycznej (sześćdziesiąt cztery zadania kilkukrotnego wyboru), a oprócz tego części praktycznej (dwa zagadnienia do rozwiązania).

Można złożyć dokument o częściowe albo całkowite zwolnienie z testu jeśli ma się ukończone studia w kierunku związanym z przewozem. Ceny zyskania certyfikatu liczą max. 800 zł. Jeśli już mamy tego typu dokument to możemy otwierać korporację przewozową. Powinno się natomiast posiadać dodatkowe uprawnienia, które poszerzą możliwości naszej korporacji. Wato wybrać się na specjalistyczny kurs doradcy adr, ponieważ po zdobyciu tego zezwolenia będziemy mogli zajmować się transportem substancji niebezpiecznych. Kurs tego typu też zakończony jest sprawdzianem, za który trzeba zapłacić 500 złotych. Sprawdziany przeprowadza TDT czyli Transportowy Dozór Techniczny.

Zobacz: szkolenie okresowe kierowców